Vistas generelle vilkår og betingelse

Sist oppdatert: 28. september 2022

Velkommen til Vistas nettside! Vista er en global netthandelsvirksomhet med hovedmål å være ekspertpartneren for små bedrifter innen design- og markedsføring. Vista streber etter å oppfylle dette målet gjennom et bredt utvalg av produkter og tjenester som tilbys og leveres av en voksende samling av Vista-signaturtjenester, som inkluderer VistaPrint, VistaCreate og 99designs fra Vista.

Les disse generelle vilkårene og betingelsene («vilkårene») nøye. Disse vilkårene regulerer tilgangen og bruken din av nettstedet www.vista.com/no/ og dets mobilnettsteder (samlet kalt "nettstedet"). Ved å gå inn på eller bruke nettstedet og dets relaterte verktøy, applikasjoner og/eller andre tjenester, godtar du å være bundet av disse vilkårene og av eventuelle tilleggsvilkår og retningslinjer som presenteres på dette nettstedet i forbindelse med spesifikke deler, tjenester og signaturtjenestetilbud. Alle slike tilleggsvilkår er herved implementert ved referanse i disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på nettstedet og i vilkårene til enhver tid uten forvarsel. Du bør derfor lese gjennom disse vilkårene hver gang du besøker nettstedet. Når vi oppdaterer vilkårene, oppdaterer vi datoen øverst på denne siden. Ved å bruke nettstedet etter at en ny versjon av vilkårene er lagt ut, godtar du vilkårene og betingelsene for en slik ny versjon. Du godtar også at vi kan kommunisere all juridisk informasjon og advarsler elektronisk via nettstedet.

[Last ned denne siden som PDF]

Vilkår og betingelser for signaturtjenestene
Nettstedene til Vistas signaturtjenester (inkludert VistaPrint, VistaCreate og 99designs fra Vista) og produktene og tjenestene som er omtalt og tilgjengelig på disse signaturtjenestenes nettsteder er underlagt deres egne generelle vilkår og betingelser. Du godtar å være bundet av disse separate vilkårene når du går inn på eller bruker signaturtjenestenes respektive nettsteder (inkludert mobilnettsteder) og relaterte verktøy, applikasjoner og/eller tjenester («signaturtjenestenettsteder og -apper»). Les de generelle vilkårene og betingelsene som gjelder for hver av våre signaturtjenestesider og -apper som er oppført nedenfor (hver, «signaturtjenestevilkår»):

Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og vilkårene for signaturtjenesten, skal vilkårene for signaturtjenesten ha forrang.

1. Juridisk avtale
Disse vilkårene utgjør en bindende og håndhevbar juridisk avtale mellom deg og Cimpress Schweiz GmbH, et sveitsisk aksjeselskap og et heleid datterselskap av Cimpress plc, et irsk allmennaksjeselskap. Cimpress Schweiz GmbH og visse andre Cimpress plc-datterselskaper driver Vistas globale netthandelsvirksomhet sammen. Når det brukes i disse vilkårene for å referere til en forretningsenhet, skal begrepet «Vista» tolkes til å referere til Cimpress Schweiz GmbH og de Cimpress plc-datterselskapene som deltar i driften av Vista-virksomheten.

2. Kontoen din
2.1 Før du kan legge inn en bestilling på nett eller bruke visse tjenester eller funksjoner som tilbys på signaturtjenestesider og -apper, trenger du en Vista-konto. Vi tilbyr en funksjon for engangspålogging, som lar oss tilby funksjoner som muligheten til å bruke påloggingsinformasjonen din på tvers av våre signaturtjenester, inkludert VistaPrint, VistaCreate og 99design fra Vista.

2.2 Du samtykker til at du gir fullstendig, oppdatert og nøyaktig informasjon om deg selv som forespurt, og at du vil holde denne informasjonen oppdatert. Alle personlige opplysninger som samles inn behandles som beskrevet i våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Du er ansvarlig for å ivareta konfidensialiteten og sikkerheten til påloggingsinformasjonen du bruker for å få tilgang til Vista-kontoen din. Du er ansvarlig for alle aktiviteter og handlinger som skjer på eller gjennom din Vista-konto. Du varsler oss umiddelbart om enhver uautorisert bruk av Vista-kontoen din.

2.3 Du må være minst 18 år for å opprette og bruke en Vista-konto. Ved å opprette en Vista-konto, sier du at du er minst 18 år gammel.

2.4 Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, midlertidig eller permanent å suspendere og/eller avslutte tjenesten vår til deg og/eller Vista-kontoen din når som helst og av hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, ditt brudd på disse vilkårene, evt. vilkår for signaturtjeneste og/eller tilleggsvilkår, din bruk av nettstedet, eventuelle signaturtjenestenettsteder og apper og/eller at du har engasjert deg i uønskede aktiviteter. Denne handlingen skjer fullt og helt etter vårt skjønn, og det iverksettes ingen korrespondanse. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar av noe slag for deg eller en tredjepart som følge av slike avslag, innstillinger eller avslutninger.

3. Rettighetsbeskyttet materiale for begrenset bruk
Dette nettstedet inneholder grafikk, fotografier, bilder, dokumentoppsett, kunstverk, tekst, skrifttyper, musikk, programvareverktøy og annen informasjon («innhold»). Dette nettstedet og innholdet er opphavsrettsbeskyttet eiendom til Vista eller opphavsrettsbeskyttet eiendom til parter som Vista har lisensiert slik eiendom fra. Alle rettighetene til nettstedet og innholdet er forbeholdt over hele verden. Det er strengt forbudt å oppbevare, kopiere, distribuere, publisere eller bruke noen del av innholdet, bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å legge til, slette eller endre innholdet eller deler av det når som helst og uten forvarsel. Alle endringer av innholdet, enten det er gjort av deg eller Vista, forblir eiendommen til Vista og dets lisensgivere.

4. Skadeerstatning
Du samtykker i at du skal holde Vista, direktører, ledere og ansatte skadesløse og beskytte dem mot ethvert krav, ansvar, skade, utgifter og kostnader, inkludert rimelige juridiske utgifter som oppstår hvis du bryter vilkårene og betingelsene.

5. Ansvarsfraskrivelse fra garanti
NETTSTEDET OG INNHOLDET LEVERES «SOM DET ER», UTEN NOEN FORM FOR UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. DU ERKJENNER AT DRIFTEN AV NETTSTEDET KANSKJE IKKE ER FRI FOR AVBRUDD ELLER FEIL. REFERANSER OG LENKER TIL PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL UAVHENGIGE SELSKAPER KAN DUKKE OPP PÅ NETTSTEDET. DISSE REFERANSENE OG KOBLINGENE LEVERES «SOM DET ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, ENTEN UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT

6. Begrensning av erstatningsansvar
VERKEN VISTA, LISENSHAVERNE, LEVERANDØRENE, SELGERNE, LEDERNE, DIREKTØRENE, DE ANSATTE ELLER AGENTER ER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER PÅFØLGENDE SKADER AV NOE SLAG, ELLER NOEN FORM FOR SKADE SOM FØLGE AV BRUK, TAP AV DATA ELLER FORTJENESTE, UANSETT OM VISTA HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADE SOM HAR OPPSTÅTT SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER YTELSEN TIL NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER SOM OPPSTÅR VED FEIL, UTELATELSE, VIRUS, FORSINKELSE ELLER AVBRUDD I TJENESTEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VISTA HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR SKADER ELLER KONSEKVENSER SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DIN UPASSENDE ELLER ULOVLIGE BRUK AV NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD.

7. Eksportlover
Du erklærer og garanterer at du til enhver tid overholder og skal fortsette å overholde alle gjeldende restriksjoner i alle relevante sanksjoner og lover, forskrifter eller bestemmelser om sanksjoner og eksport og handelskontroller fra FN, EU og EUs medlemsland, Norge, Sveits, Storbritannia, USA og andre land hvor lover, forskrifter eller bestemmelser gjelder for de involverte partene eller aktivitetene beskrevet i disse vilkårene (samlet kalt «handelslovene»), og at de ikke skal utføre noen aktiviteter eller unnlate å utføre aktiviteter som setter Vista i fare for å bryte handelslover eller tvangsfullbyrdelseslov eller restriksjoner under disse. Kunden erklærer og garanterer videre at de ikke er: (a) gjenstand for sanksjoner etter, eller eies (50 % eller mer av aksjene eller stemmerettighetene) eller kontrolleres av, eller opptrer på vegne av, noen part som er gjenstand for sanksjoner etter handelslover; eller (b) bosatt, stiftet eller med beliggenhet i, eller direkte eller indirekte vil overføre noen produkter eller tjenester mottatt fra noen av disse Vista-signaturtjenestene til: Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria, Krim, (inkludert Sevastopol), de såkalte Donetsk (DNR)- eller Luhansk (LNR)-republikkene.

8. Tilbakemelding for Nettstedet
8.1 Alle kommentarer, forslag eller annen tilbakemelding (samlet kalt «tilbakemeldingsinformasjon») gitt til Vista i forbindelse med driften av eller innholdet på nettstedet, skal leveres av innsenderen og mottas av Vista på et ikke-konfidensielt grunnlag. Alle slike kommentarer, forslag og annen informasjon skal bli Vistas eksklusive eiendom. Ved å sende inn slik informasjon til Vista, samtykker du i at du overfører og tildeler, uten ekstra kostnad, alle dine rettigheter, tittel og interesse av informasjonen, inkludert alle opphavsretter og andre immaterielle rettigheter. Du samtykker i at Vista skal kunne bruke slik informasjon ubegrenset.

8.2 Vi tar informasjonssikkerhet og personvern på alvor, og vårt mål er å tilby et trygt og sikkert nettsted for alle brukere. For å nå dette målet er vi avhengige av at vårt sikkerhetsprogram for å identifisere og utbedre sikkerhetsspørsmål, og vi bruker eksterne sikkerhetsforskere til å rapportere om sårbarheter. Hvis du tror du har identifisert et sikkerhetsproblem på dette nettstedet eller noen av våre nettapplikasjoner eller nettjenester, kan du kontakte [email protected].

9. Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler
Vistas retningslinjer for personvern og informasjonskapsler Vistas retningslinjer for personvern og informasjonskapsler beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler, avslører, deler, lagrer og beskytter informasjonen du sender til oss i løpet av bruken av nettstedet vårt. Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler gjelder for hvert besøk på nettstedet og enhver bruk av tjenestene våre.

10. Gjeldende lov, domsmakt og tvisteløsning
10.1 Alle spørsmål vedrørende beskyttelse, brudd eller misbruk av opphavsrettslig materiale skal reguleres i henhold til opphavsrettslovgivningen i USA. Øvrige saker som gjelder din tilgang til nettstedet eller bruken av dette, skal reguleres i henhold til lovgivningen i Irland. Juridiske handlinger eller prosedyrer knyttet til din adgang til eller bruk av dette nettstedet, eller som følge av slik bruk, skal gjennomføres i Dublin, Irland. Du aksepterer domsmakten til de rettsinstanser som har sete i Dublin, Irland og samtykker også i at rettssalen til disse domstolene er det korrekte møtested for denne typen juridiske handlinger eller prosedyrer. Videre samtykker du i at du ikke skal iverksette juridiske handlinger eller prosedyrer som omfatter Vista, og at en rettsinstans med sete i Dublin, Irland ikke er et passende forum for slike juridiske handlinger eller prosedyrer.

10.2 Europakommisjonen tilbyr en nettbasert klageportal for løsning av konflikter utenfor rettsalen (ODR-plattform) for kunder som befinner seg i EØS-området, som du finner her: http://ec.europa.eu/odr.